H小说福利网

H小说福利网

厥逆,咽中干,烦躁,阳明内结,谵语烦乱,更饮甘草干姜汤,夜半阳气还,两足当热,胫尚微拘急,重与芍药甘草汤,尔乃胫伸,以承气汤微溏,则止其谵伤寒六、七日,大下后,寸脉沉而迟,手足厥逆,下部脉不至,咽喉不利,唾脓血,泄利不止者,为难治,麻黄升麻汤主之。 胸痹,胸中气塞、短气,茯苓杏仁甘草汤主之,橘枳姜汤亦主之。

『难经』以损脉为阳气下脱之脉,故曰损脉,至为难治也。然何以知病血痹也?

五藏病各有十八,合为九十病;人又有六微,微有十八病,合为一百八病。答曰:假令寸口脉微,名曰阳不足,阴气上入阳中,则洒淅恶寒也。

「当下其寒」之四字,当在「必心下坚」之下,文义始属。 此承上条详言皮、脉、肉、筋、骨,各有所主,以候五藏之病也。

肾司二便,溲便遗失,肾绝也,肾藏精与志,狂言直视,精志俱败也。若口中辟辟干燥,不吐浊唾涎沫,每咳即胸中隐隐而痛,脉数而滑,不数而虚,则非肺痿乃为肺痈,久则痈成脓溃,不唾涎沫,而必咳唾脓血矣。

设若本日汗濈濈然自出者,此解兆已见,虽脉洪大,不须发汗,明日便自解矣,何以言之?诸弱,谓凡病见弱脉,皆荣虚也。

Leave a Reply